ChanRobles Virtual law LibraryPHILIPPINE LAWS, STATUTES & CODES

A collection of Philippine laws, statutes and codes not included or cited in the main indices of the Chan Robles Virtual Law Library.google search for chanrobles.comSearch for www.chanrobles.com


Republic Acts :

REPUBLIC ACTS

PLEASE CLICK HERE FOR THE LATEST ➔ PHILIPPINE LAWS, STATUTES & CODESRepublic of the Philippines
Congress of the Philippines

Metro Manila

Eighth Congress


REPUBLIC ACT NO. 6814
December 18, 1989

ISANG BATAS NA NAGBABAGO NG PANGALAN NG MABABANG PAARALAN NG VILLA NORTE SA BAYAN NG ALABAT, LALAWIGAN NG QUEZON, SA PANGALANG MABABANG PAARALANG CIPRIANO B. ENCARNADO

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled:

Section 1. Ang pangalan ng Mababang Paaralan ng Villa Norte sa Bayan ng Alabat, Lalawigan ng Quezon, ay sa ngayon binabago sa pangalang Cipriano B. Encarnado at panimula ngayon ay makikilala at tatawaging Mababang Paaralang Cipriano B. Encarnado (Cipriano B. Encarnado Elementary School).chanrobles virtualaw library

Sec. 2. This Act shall take effect upon its approval.

Approved: December 18, 1989


chanrobles.com
ChanRobles Legal Resources:

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com