ChanRobles Virtual law LibraryPHILIPPINE LAWS, STATUTES & CODES

A collection of Philippine laws, statutes and codes not included or cited in the main indices of the Chan Robles Virtual Law Library.google search for chanrobles.comSearch for www.chanrobles.com


Republic Acts :

REPUBLIC ACTS

PLEASE CLICK HERE FOR THE LATEST ➔ PHILIPPINE LAWS, STATUTES & CODESREPUBLIC ACT NO. 7596

REPUBLIC ACT NO. 7596 - ISANG BATAS NA NAGDEDEKLARA SA IKA-2 NG SETYEMBRE BILANG ARAW NG NUEBA ESIHA AT TANGING WALANG GAWAING ARAW O SPECIAL NONWORKING HOLIDAY SA LALAWIGAN NG NUEBA ESIHA

SEKSYON 1.     Ang ika-2 ng Setyembre ng bawat taon ay sa pamamagitan dito idinedeklara bilang Araw ng Nueba Esiha at isang tanging walang pasok na araw sa Lalawigan ng Nueba Esiha.

SEKSYON 2.     Ang Batas na ito ay magkakabisa labinlimang (15) araw pagkatapos na malathala ito sa isang pambansang pahayagan.

Approved: June 2, 1992

chanrobles virtual law library
Back to Main

chanroblesvirtuallawlibrary


chanrobles.com
ChanRobles Legal Resources:

ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com